facebook

Aktuality

Triedený zber komunálneho odpadu 2017

 09.01.2017

Vážení občania ,

dovoľte,aby sme Vás informovali o realizácií spoločného projektuTRIZUS - triedený zber u spotrebiteľa , predmetom ktorého je triedený zber odpadov predovšetkým z komunálnych odpadov so zameraním na komodity Recyklačného fondu: papier, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály - kompozity, kovy.

Vytriedené komodity sú zhromažďované do existujúceho zberného dvora v meste Stará Ľubovňa pre celý región a ktorého prevádzkovateľom je EKOS , spol.s.r.o Stará Ľubovňa.

Systém separovaného zberu TRIZUS patrí medzi najlepšie zabezpečené systémy v rámci Slovenska v triedení komodít, ktoré majú ďalšie spravidla materiálové využitie.

Zapojme sa všetci do triedeného zberu komunálneho odpadu a prispejme tak k ochrane životného prostredia .

Kalendár triedeného zberu odpadov na rok 2017 dostanú všetky domácnosti našej obce.

Ďakujeme.

Aktuality / Triedený zber komunálneho odpadu 2017

Aktuality / Triedený zber komunálneho odpadu 2017

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny