facebook

Aktuality

Výzva na opatrnosť vo vykurovacej sezóne !

 13.11.2012

Vážení občania !

      Vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov v rodinných domoch. Každý rok vďaka technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie alebo ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch či v priestoroch s nimi súvisiacich. V predchádzajúcom vykurovacom období od 01.9.2011 do 30.04.2012 bolo v okrese Stará Ľubovňa zaznamenaných až 11 požiarov. Škody spôsobené týmito požiarmi sa vyšplhali na 32 060,00 eur. Uchránené boli hodnoty vo výške 348 100,00 eur. Najčastejšími príčinami vzniku týchto požiarov bolo vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie telesa komína, zamurovaná časť drevenej stropnej konštrukcie v komíne. Tohto ročná vykurovacia sezóna ešte ani poriadne nezačala, z dôvodu dlhotrvajúceho teplého počasia a už sme zaznamenali 3 požiare rodinných domov zapríčinené neudržiavaním komínového telesa v dobrom technickom stave (2), a v jednom prípade požiar spôsobila prítomnosť horľavých látok v blízkosti komínového telesa. Priama škoda týchto troch požiarov bola 21 540,00 eur a uchránené hodnoty vo výške 221 500,00 eur. Z uvedenej štatistiky vyplýva, že opatrnosti nikdy nie je dosť. Komín ako stavebná konštrukcia patrí k najviac namáhaným častiam stavby. Jeho životnosť je ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi ako aj agresívnymi kondenzátmi spalín horenia. Nasledujúcimi radami predídete vzniku požiaru v domácnosti : Komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a vyberanie pevných usadenín musí byť samozrejmosťou ako aj kontrola technického stavu. Nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu. Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály. Nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny. Inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu. Dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke s predpísanými rozmermi a odborne zasunuté do komínových prieduchov. Popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov ako aj v blízkosti otvoreného ohňa. Používané infražiariče, napr. v kúpeľni, sa rozžeravia na vysoké teploty, a preto sa akékoľvek horľavé materiály vo vzdialenosti 1 meter nesmú vôbec nachádzať. Čas venovaný dodržiavaniu pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí. Preventívne opatrenia Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112.

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny