facebook

Aktuality

75 rokov od oslobodenia Jarabiny (24.1.1945-24.1.2020)

 24.01.2020

75 rokov od oslobodenia obce Jarabina (24.1.1945 - 24.1.2020)

V septembri 1939 prišli do obce Jarabina, ktorej chotár hraničí s Poľskom, nemecké vojská a rozmiestnili sa na niekoľko dní v budove Ľudovej školy, fary, ba i v mnohých rodinných domoch. Neskôr odišli cez Mníšek nad Popradom do Poľska, kde 1. septembra bola vyhlásená vojna. 

Ďalšie roky boli veľkým bremenom pre pospolitý ľud, mladí chlapci z obce v počte asi 60 mužov odišli na jednotlivé fronty. V boji za slobodu, svojbytnosť a národnú svojprávnosť prešli viacerými významnými udalosťami, medzi ktoré určite patrí i Slovenské národné povstanie. 

(Podplukovník Andrej Petrovič Fokin, veliteľ-osloboditeľ našej obce)

V partizánskom hnutí bojovali: Jozef Herko, Ján Grofík, Vasil Jarabinský, Ján Minčík, Vasil Saloň, Šimon Ňaňko, Jozef Kovalčík, Ján Grab, Vasil Kormaník, Villy Medvecký, Jozef Medvecký, Andrej Medvecký, Michal Medvecký, Ján Medvecký, Katarína Medvecká, Anna Medvecká, Jozef Strenk, Jozef Klimčák, Michal Kmeč, Michal Strenk, Tadeus Šromovský, Mikuláš Turkyňák, Anna Chudíková (Saloňová), Jozef Kormaník, Emília Kormaníková, Ján Kmeč, Ján Jaseník, Mikuláš Bulko, Vasil Kmeč.

Partizáni - oddiel Zarja, partizánska brigáda Čapajev

(Partizáni - oddiel zarja, partizánska brigáda Čapajev)

Všetci boli zapojení do partizánskej činnosti prostredníctvom oddielu Zarja, ktorý bol založený 8.8.1944 v dome Michala Medveckého. Veliteľom oddielu sa stal poručík Červenej armády Saša Tulešov, jeho zástupcom bol Ing. Sergej Sinicyn. Tento oddiel tvorilo viac ako 20 partizánov, ktorí sa koncom roku 1944 včlenili do partizánskej brigády Čapajev. Jej veliteľom bol major sovietskej armády Svelij Frankievič Lesnikovský (Leonid). Tento partizánsky štáb mal sídlo v lesnom masíve Roháč na poľsko-slovenských hraniciach v chotároch obcí Červený Kláštor, Haligovce, Lesnica, Veľký Lipník, Stráňany, Kamienka, Jarabina, Kremná, Hraničné, Piľhov, Mníšek nad Popradom, Sulín, Plavnica, Stará Ľubovňa, Staroľubovnianský hrad. 

(Partizáni - oddiel zarja, partizánska brigáda Čapajev)

Po oslobodení obce 24.1.1945 sa 56 mužov prihlásilo k 1. československému armádnemu zboru, aby sa podieľali na ďalšom oslobodzovaní ČSR po boku vojsk ČA. Boli to: Michal Bulík, Ján Bulík, Andrej Bulko, Jozef dzadík, Jozef Dudják, Jozef Kuzár, Jozef Kormaník, Jozef Marinčák, Štefan Mertiňák, Pavel Ňaňko, Jozef Rejňák, Vasil Rusiňák, Ján Klimčák, Michal Derevjaník, Jozef Derevjaník, Vasil Derevjaník, Šimon Ňaňko, Peter Dic, Anton Kormaník, Šimon Kindja, Vasil Pivovarský, Peter Saloň, Juraj Vyšovský, Peter Janoščík, Mikuláš Turkyňák. 

Na talianskom fronte bojovali: Michal Derevjaník, Jozef Mucha, Ján Barnovský, Michal Grofík (rodák z obce Jarabina, občan USA, poručík letectva). 

(Čestná stráž pri tabuľi cti.)

(Tabuľa cti)

Počas druhej svetovej vojny padlo 13 mužov z našej obce: Ján Bulík, Andrej Bulko, Jozef Dudják, Jozef Dzadík, Jozef Kormaník, Jozef Kuzár, Jozef Marinčák, Štefan Mertiňák, Pavel Ňaňko, Jozef Rejňák, Vasil Rusiňák, Tadeus Šromovský, Mikuláš Turkyňák, jeden neznámy vojak Československej armády, 2 naší rodáci občania USA, a to: Michal Strenk, poručík námorníctva bojujúci na japonskom fronte a už spomínaný Michal Grofík, Tým padlým mužom bola na priečelí budovy MNV v roku 1964 odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti osláv 20výročia SNP. Na nej sú vygravírované mená všetkých padlých občanov. V roku 1984 bol v Parku mieru postavený pamätník padlým.  Stavbu pamätníka realizovalo JRD na základe návrhov Ing. arch. Vladimíra Pivovarského a Ing. arch. Jána Derevjaníka.    

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny