facebook

Aktuality

Mimoriadna situácia na celom území Slovenska

 12.03.2020

Mimoriadna situácia na celom území Slovenska

Pre koronavírus je od štvrtka 12. marca vyhlásená mimoriadna situácia na celom území Slovenska


Vláda SR v stredu 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území našej krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka 12.  marca 2020 od 6. hodiny.

Návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky predložili na rokovanie vlády predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková.

Podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v a § 48 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia.

Kabinet  okrem iného uložil členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a robiť opatrenia na riešenie krízovej situácie zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizáciu škôd. Rovnako splnomocnil predsedu vlády a ministerku vnútra na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na tieto práce a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií.

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny