facebook

Aktuality

Uvoľnenie opatrení od 26.4.2021

 26.04.2021

Slovensko zostáva od pondelka 26. apríla naďalej v bordovej farbe, III. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU, žiadny okres nie je čierny. Pandemická situácia sa zlepšuje, od pondelka sa otvoria terasy reštaurácií a fitnescentrá za stanovených hygienických podmienok. Zákaz vychádzania sa zatiaľ neuvoľňuje a vláda by ho mala riešiť budúci týždeň.

ZMENY V OPATRENIACH, KTORÉ BUDÚ PLATNÉ OD PONDELKA 26.4.

Uvoľňuje sa:

 • terasy reštaurácií (rúško/respirátor + negatívny test)

 • fitnes centrá (max. 6 osôb, 1 osoba na 15 metrov štvorcových + negatívny test)

Ostáva zachované:

 • Obchody a služby (1 osoba na 15 metrov štvorcových + negatívny test)
  Stále platí, že test nie je potrebný do obchodov a prevádzok na obstaranie nevyhnutných životných potrieb.

 • Cesta do prírody vrátane inidividuálneho športu a na individuálnu rekreáciu (aj mimo okres bez testu)

 • Bohoslužby (1 osoba na 15 metrov štvorcových, bez testu)

 • Športoviská (exteriér + interiér, aj mimo okres, negatívny test)

 • ZOO, múzeá, botanické záhrady (1 osoba na 15 metrov štvorcových + negatívny test)

 • Knižnice (max 6 osôb + negatívny test)

 • Hotely (bez reštaurácií, potrebný je negatívny test)

AKO BUDÚ FUNGOVAŤ TERASY OD PONDELKA 26. APRÍLA

Povoľuje sa prevádzka terás (exteriérových častí prevádzok verejného stravovania) za týchto podmienok:

 • Stále platí zákaz konzumovať jedlá a nápoje v interiéri.

 • Jedlá a nápoje je možné podávať:

 1. zabalené pre odber so sebou

 2. v exteriérovej časti prevádzky

 • Medzi stolmi musí byť odstup najmenej 2 metre (tu neplatí podmienka jedna osoba na 15 štvorcových metrov).

 • Konzumovať jedlá alebo nápoje je možné len posediačky, aby sa zabezpečil kontrolovaný rozostup ľudí.

 • Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber pečiva. Jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál.

 • Príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, obsluha ho musí priniesť k jedlu zabalený do papierovej servítky.

 • Po každom zákazníkovi je nutné vydezinfikovať jedálny lístok, stoly a dotykové plochy vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel.

 • Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať.

Vo vyhláške sa neupravuje počet ani zloženie osôb za stolom na terasách (spoločná domácnosť, mimo spoločnej domácnosti): pripomína sa, že pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní, respektíve iný doklad o výnimkách.

Ak ide o povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest: pri vstupe na terasu musia byť dýchacie cesty prekryté, a takto si osoby sadajú aj za stôl. Rúško či respirátor si dávame z tváre dolu na čas, ktorý je nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov, počas konverzácie má byť nasadené na tvári.

Kompletné znenie uvedenej vyhlášky č. 194. 

AKO BUDÚ FUNGOVAŤ FITNESCENTRÁ OD PONDELKA 26. APRÍLA

Podľa vyhlášky č. 194 sa povoľuje prevádzka fitnescentier za týchto podmienok:

 • Pri športovej činnosti je možné uplatniť si výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest.

 • Maximálna kapacita je 6 zákazníkov. Potrebný je negatívny test (nie starší ako 7 dní).

 • Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 • Zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu treba použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

 • Pri športovej činnosti je možné uplatniť si výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest.

 • Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozostupy a pod.)

Kompletné znenie uvedenej vyhlášky č. 194. 

ÚPRAVY V REŽIME NA HRANICIACH OD PONDELKA 26. APRÍLA 2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal novú vyhlášku, ktorá upravuje pravidlá pri vstupe na územie Slovenska. Kompletné znenie vyhlášky č. 195

PRVÝCH PÄŤ OKRESOV MÔŽE OD PONDELKA OTVORIŤ AJ STREDNÉ ŠKOLY

Údaje epidemiológov určujú, že od 26. apríla bude na Slovensku 0 čiernych okresov, 22 bordových okresov, 52 červených okresov a 5 ružových okresov – Sobrance, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany.

V týchto piatich okresoch sa môžu od pondelka vrátiť do lavíc všetci žiaci základných aj stredných škôl. Otvoria sa tiež základné umelecké školy a jazykové školy pre skupinovú výučbu.

V červených okresoch budú otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl a navyše sa otvorí celý 2. stupeň základných škôl a prvé štyri ročníky na osemročných gymnáziách (príma až kvarta). Otvorené sú tiež špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a ZUŠ pre individuálnu prácu so žiakom.

V bordových okresoch budú, tak ako doposiaľ, otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl, 8. a 9. ročník ZŠ, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a ZUŠ pre individuálnu prácu so žiakom.

Farby okresov aj kategórie otvorených škôl a školských zariadení v jednotlivých okresoch nájdu žiaci či rodičia v prehľadnej a jednoduchej interaktívnej mape, ktorú bude ministerstvo školstva pravidelne aktualizovať na svojej webovej stránke.

Pre školy aj rodičov a žiakov naďalej platia aktuálne protiepidemické pravidlá (vyhlášky ÚVZ SR č. 175 a č. 187/2021). To okrem iného znamená, že žiaci na základných a stredných školách sú povinní nosiť rúško, preukazujú sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní bez ohľadu na farbu okresu a žiaci na 2. stupni ZŠ a na strednej škole aj vlastným testom. Naďalej platí, že v prípade potvrdenia pozitivity môže RÚVZ alebo riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom flexibilne reagovať a danú triedu alebo školu zatvoriť.

KEDY NEMUSÍTE NOSIŤ RÚŠKO ANI RESPIRÁTOR

Výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest majú:

• deti do 6 rokov veku,

• deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,

• osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,

• osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

• osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

• osoby pri výkone športu (platí to aj v interiérových športoviskách),

• fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

• osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

• výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

• tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

ZDROJ: Ministerstvo zdravotníctva SR,  Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny