facebook

Predstavitelia samosprávy        

                                      

Starosta obce:

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.


Zástupca starostu obce:

Ing. Vladimír ČokinaPoslanci obecného zastupiteľstva:

1. Ing. Vladimír Čokina

2. Ing. Ľuboš Derevjaník

3. Peter Herko

   4. Štefan Sýkora

5. PhDr. Žaneta Štefaniková

6. Mgr. Stanislava Vidová

7.Anna Sukovatá

Hlavný kontrolór obce:

Magdaléna Špesová

Komisia financií  a správy obecného majetku:

Predseda: Mgr. Stanislava Vidová

Členovia: Ing. Vladimír Čokina

Marta Kormaníková

Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku:

Predseda: Ing.Ľuboš Derevjaník

Členovia: Michal Lajčák

Ing. Jozef Kormaník

Komisia kultúry a športu:

Predseda: PhDr. Žaneta Štefaniková

Členovia: Peter Herko

Štefan Sýkora

Mária Kaňová

Anna Derevianiková

Erik Bandy

Komisia na vybavovanie sťažností a sporov:

Predseda:

Členovia: Štefan Sýkora

Michal Derevjaník 314

Komisia verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Peter Herko

Členovia: Ing.Ľuboš Derevjaník

Obecná rada:

Ing.Vladimír Čokina

Ing.Ľuboš Derevjaník

Štefan Sýkora

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Jarabina
Počasie Jarabina - Svieti.com

Počítadlo návštev

TOPlist