facebook

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov v Jarabine je zariadenie rodinného typu s počtom klientov 17. Zariadenie pre seniorov vzniklo v roku 2005. Hlavnou cieľovou skupinou pre ktorú sa zriadilo sú: starí a chorí ľudia, občania obce Jarabina, ktorí vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav a sociálne pomery nie sú schopní sa o seba postarať, sú odkázaní na pomoc inej osoby, ďalšou cieľovou skupinou sú občania okolitých obcí a územia Prešovského samosprávneho kraja, ktorí tak ako hlavná skupina potrebujú pomoc sociálnych služieb podľa §35 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov v Jarabine sa poskytuje:

1.  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

Kontakty:

vedúca zariadenia: Bc. Michaela Kmečová

+421 (0) 52 436 11 76 
zps.jarabina@gmail.com

Adresa zariadenia
065 31 Jarabina č. 212

Zriaďovateľ
Obec Jarabina
Adresa
Obecný Úrad,   č. 58

Štatutárny zástupca
Kovalčíková Lívia, starostka obce

Kontakt
+421 (0) 52 428 40 51
info@obecjarabina.sk

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Jarabina
Počasie Jarabina - Svieti.com

Počítadlo návštev

TOPlist