facebook

Aktuality

Pápež František na Slovensku

 27.08.2021

Registrácia na podujatie

https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/

Harmonogram

DÁTUMY A MIESTA NÁVŠTEVY

Nedeľa 12. septembra 2021

Bratislava

15:30 Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave
15:30 Oficiálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave
16:30 Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave - Príhovor Svätého Otca
17:30 Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Pondelok 13. septembra 2021

Bratislava

09:15 Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave
09:30 Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v "Zlatom salóne" Prezidentského paláca v Bratislave
10:00 Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave - Príhovor Svätého Otca
10:45 Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave - Príhovor Svätého Otca
16:00 Súkromná návšteva centra "Betlehem" v Bratislave
16:45 Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave - Príhovor Svätého Otca
18:00 Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave
18:15 Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Utorok 14. septembra 2021

Bratislava - Košice - Prešov - Košice - Bratislava

08:10 Odlet do Košíc
09:00 Prílet na letisko v Košiciach
10:30 Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove - Homília Svätého Otca
16:00 Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach - Pozdrav Svätého Otca
17:00 Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach - Príhovor Svätého Otca
18:30 Odlet do Bratislavy
19:30 Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

Streda 15. septembra 2021

Bratislava - Šaštín - Bratislava

9:10 Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne
10:00 Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne - Homília Svätého Otca
13:30 Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave
13:45 Odlet do Ríma

Životopis pápeža Františka

JORGE MARIO BERGOGLIO

Prvý pápež, ktorý pochádza z Ameriky, je 84-ročný argentínsky jezuita Jorge Mario Bergoglio, od roku 1998 arcibiskup Buenos Aires. Hoci je významnou osobnosťou celého latinskoamerického kontinentu, vo svojej diecéze ostal jednoduchým a veľmi obľúbeným pastierom, ktorý počas svojej 15-ročnej biskupskej služby veľa cestoval metrom a autobusmi.

„Môj ľud je chudobný a ja som jedným z nich,“ povedal viackrát na objasnenie svojho rozhodnutia bývať sám a sám si pripravovať večeru. Svojim kňazom vždy odporúčal milosrdenstvo, odvahu a pre každého otvorené dvere. Pri istej príležitosti sa vyjadril, že najhoršie, čo sa môže Cirkvi stať, „je to, čo Lubac nazýva duchovná svetáckosť“, to znamená „zameranie na seba“. A keď spomína sociálnu spravodlivosť, vyzýva vziať do ruky katechizmus, desatoro prikázaní a blahoslavenstvá. Jeho plán je jednoduchý: ak nasleduješ Krista, pochopíš, že „pošliapavať ľudskú dôstojnosť je vážny hriech“.

Napriek jeho skromnej povahe – jeho životopis má len pár riadkov – sa stal terčom pozornosti pre svoje nekompromisné postoje počas ekonomickej krízy, ktorá postihla Argentínu v roku 2001. 17. decembra 1936 sa v hlavnom meste Argentíny narodil imigrantom z talianskeho Piemontu syn. Otec Mário bol zamestnaný na železnici ako účtovník a matka Regina Sivoriová sa starala o domácnosť a výchovu piatich detí. Po skončení stredoškolského štúdia za chemického technika si zvolil cestu kňazstva a vstúpil do diecézneho seminára. 11. marca 1958 vstupuje do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Svoje humanitné štúdiá ukončil v Čile a po návrate do Argentíny v roku 1963 dokončil aj štúdium filozofie na Kolégiu sv. Jozefa v San Migueli. V rokoch 1964-65 pôsobil ako profesor literatúry a psychológie na Kolégiu Nepoškvrnenej v Santa Fé a v roku 1966 vyučoval rovnaké predmety na Kolégiu Spasiteľa v Buenos Aires. V rokoch 1967-70 úspešne zavŕšil štúdium teológie na Kolégiu sv. Jozefa.

13. decembra 1969 bol arcibiskupom Ramónom Josém Castellanom vysvätený za kňaza. V rokoch 1970 a 1971 pokračoval vo formácii v Španielsku a 22. apríla 1973 skladá u jezuitov večné sľuby. Po návrate do Argentíny pôsobí ako novicmajster vo Villa Barilari v San Migueli, profesor na fakulte teológie, konzultor provincie Spoločnosti Ježišovej a rektor kolégia. 31. júla 1973 bol zvolený za provinciála jezuitov v Argentíne. Po šiestich rokov sa opäť ujíma práce v akademickej oblasti a v rokoch 1980-1986 pôsobí znovu ako rektor Kolégia sv. Jozefa, a tiež ako farár v San Migueli. V marci 1986 odchádza do Nemecka dokončiť doktorskú prácu; následne ho predstavení posielajú do Kolégia Spasiteľa v Buenos Aires a potom do jezuitského kostola v meste Kordoba, kde má na starosti duchovné sprevádzanie a spovedanie.

Kardinál Antonio Quarracino, arcibiskup v Buenos Aires, si ho zvolil za blízkeho spolupracovníka, a tak ho Ján Pavol II. 20. mája 1992 ustanovil za titulárneho biskupa mesta Auca a pomocného biskupa Buenos Aires. Tam prijal 27. júna v katedrále biskupskú vysviacku priamo od spomínaného kardinála. Ako motto si zvolil Miserando atque eligendo a do biskupského erbu si vložil kristogram ihs, znak Spoločnosti Ježišovej. Vzápätí bol menovaný za biskupského vikára pre oblasť Flores a 21. decembra 1993 bol poverený aj úradom generálneho vikára arcidiecézy. Potom už nebolo žiadnym prekvapením, keď bol 3. júna ustanovený koadjútorom arcibiskupa v Buenos Aires. Neprešlo ani deväť mesiacov a 28. februára 1998, po smrti kardinála Quarracina, sa stáva arcibiskupom, primasom Argentíny a ordinárom pre veriacich východného obradu v Argentíne. Ako veľký kancelár Katolíckej univerzity Argentíny napísal knihy: Meditaciones para religiosos (Meditácie pre rehoľníkov, 1982), Reflexiones sobre la vida apostólica (Zamyslenia nad apoštolským životom, 1996) a Reflexiones de esperanza (Úvahy o nádeji, 1992).

21. februára 2001 ho Ján Pavol II. na konzistóriu menoval za kardinála s titulárnym kostolom sv. Roberta Bellarmina. Vtedy požiadal veriacich, aby nešli do Ríma osláviť jeho menovanie a ušetrené peniaze darovali chudobným. V októbri 2001 bol menovaný za generálneho relátora na 10. plenárne zhromaždenie Biskupskej synody venovanej službe biskupa. Táto úloha mu bola zverená v poslednej chvíli, aby nahradil kardinála Edwarda Michaela Egana, arcibiskupa New Yorku, ktorý musel ostať doma v dôsledku teroristických útokov z 11. septembra. Na synode kládol dôraz na „prorockú úlohu biskupa“, na to, že má byť „prorokom spravodlivosti“, má povinnosť „bez prestania ohlasovať“ sociálne učenie Cirkvi a tiež „vyjadrovať spoľahlivý úsudok vo veciach viery a mravov“.

Medzitým sa kardinál Bergoglio stával v Latinskej Amerike čoraz populárnejším. Napriek tomu sa nikdy nevzdal svojho striedmeho postoja a prísneho životného štýlu, ktorí niektorí označili za temer asketický. V tomto duchu chudoby odmietol v roku 2002 aj menovanie za predsedu Biskupskej konferencie Argentíny, no o tri roky neskôr bol zvolený a potom v 2008 bol znovu potvrdený na ďalšie trojročné obdobie. Medzičasom na v apríli 2005 zúčastnil na konkláve, na ktorom bol zvolený pápež Benedikt XVI.

Ako arcibiskup Buenos Aires – diecézy s troma miliónmi obyvateľov – vypracoval misijný plán založený na spoločenstve a evanjelizácii, ktorý mal 4 hlavné ciele: otvorené a bratské spoločenstvá; vedúca úloha uvedomelých laikov; evanjelizácia zameraná na každého obyvateľa mesta; pomoc chudobným a chorým. Jeho cieľom bolo reevanjelizovať Buenos Aires, „berúc do úvahy tých, ktorí tam žijú, jeho štruktúru a jeho históriu“. Vyzval kňazov a laikov na spoluprácu. V septembri 2009 spustil na národnej úrovni kampaň solidarity z príležitosti dvojstoročnice nezávislosti krajiny: do roku 2016 sa má zrealizovať dvesto charitatívnych diel. A na úrovni kontinentu očakáva väčší dopad posolstva Konferencie z Aparceidy v roku 2007, ktoré nazval „Evangelii nuntiandi Latinskej Ameriky. Do začiatku sede vacante bol členom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Kongregácie pre klerikov, Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, Pápežskej rady pre rodinu a Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku.

Dňa 13. marca 2013 bol zvolený za 266. pápeža.

História apoštolských ciest

PASTORAČNÉ NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA

2021

 • Apoštolská cesta v Iraku (5. - 8. marca 2021)

2020

 • Návšteva Bari (23. februára 2020)
 • V roku 2020 Svätý Otec František pre pandémiu koronavírusu neabsolvoval žiadnu zahraničnú apoštolskú cestu.

2019

 • Apoštolská cesta v Thajsku a Japonsku (19. - 26. novembra 2019)
 • Apoštolská cesta v Mozambiku, Madagaskare a Mauríciu (4. - 10. septembra 2019)
 • Návšteva v talianskom meste Camerino, ktoré postihlo zemetrasenie (16. júna 2019)
 • Apoštolská cesta v Rumunsku (31. mája - 2. júna 2019)
 • Apoštolská cesta v Bulharsku a Severnom Macedónsku (5. - 7. mája 2019)
 • Apoštolská cesta v Maroku (30. - 31. marca 2019)
 • Apoštolská cesta v Lorete (25. marca 2019)
 • Apoštolská cesta v Spojených arabských emirátoch (3. - 5. februára 2019)
 • Apoštolská cesta v Paname / Svetové dni mládeže (23. - 28. januára 2019)

2018

 • Apoštolská cesta v Litve, Lotyšku a Estónsku (22. - 25. septembra 2018)
 • Pastoračná návšteva v diecézach Piazza Armerina a Palermo (15. septembra 2018)
 • Apoštolská cesta v Dubline / Svetové stretnutie rodín (25. - 26. augusta 2018)
 • Návšteva Bari (7. júla 2018)
 • Ekumenická návšteva Ženevy (21. júna 2018)
 • Pastoračná návšteva v Nomadelfii (v regióne Toskánsko) a v Loppiane (10. mája 2018)
 • Pastoračná návšteva v Alessano a Molfette (20. apríla 2018)
 • Pastoračná návšteva v Pietrelcine (v talianskej diecéze Benevento) (17. marca 2018)
 • Apoštolská cesta v Chile a Peru (15. - 22. januára 2018)

2017

 • Apoštolská cesta do Mjanmarska a Bangladéša (26. novembra - 2. decembra 2017)
 • Pastoračná návšteva v Diecéze Bologna (1. októbra 2017)
 • Apoštolská cesta v Kolumbii (6. - 11. septembra 2017)
 • Návšteva v meste Bozzolo a meste Barbiana (20. júna 2017)
 • Pastoračná návšteva v meste Genoa (27. mája 2017)
 • Návšteva Fatimy (12. - 13. mája 2017)
 • Apoštolská návšteva v Egypte (28. - 29. apríla 2017)
 • Pastoračná návšteva v Diecéze Carpi (2. apríla 2017)
 • Pastoračná návšteva v Arcidiecéze Miláno (25. marca 2017)

2016

 • Apoštolská cesta vo Švédsku (31. októbra - 1. novembra 2016)
 • Návšteva Assisi (20. septembra 2016)
 • Apoštolská návšteva v Gruzínsku a Azerbajdžane (30. septembra - 2. októbra 2016)
 • Návšteva Baziliky Panny Márie Anjelskej v Assisi (5. augusta 2016)
 • Apoštolská cesta v Poľsku / Svetové dni mládeže (27. - 31. júla 2016)
 • Apoštolská cesta v Arménsku (24. - 26. júna 2021)
 • Návšteva Lesbosu (Grécko) (16. apríla 2016)
 • Apoštolská cesta v Mexiku (12. - 18. februára 2016)

2015

 • Apoštolská cesta do Kene, Ugandy a Stredoafrickej republiky (25. - 30. novembra 2015)
 • Pastoračná návšteva Prata a Florencie (10. novembra 2015)
 • Apoštolská cesta na Kube, v Spojených štátov amerických (vrátane Svetového stretnutia rodín vo Filadelfii) a návšteva OSN (19. - 28. septembra 2015)
 • Apoštolská cesta v Ekvádore, Bolívii a Paraguaji (5. - 13. júla 2015)
 • Pastoračná návšteva Turína (21. - 22. júna 2015)
 • Apoštolská cesta v Sarajeve (Bosna a Hercegovina) (6. júna 2015)
 • Pastoračná návšteva Pompejí a Neapola (21. marca 2015)
 • Apoštolská cesta na Srí Lanke a Filipínach (12. - 19. januára 2015)

2014

 • Apoštolská cesta v Turecku (28. - 30. novembra 2014)
 • Návšteva Európskeho parlamentu a Európskej komisie (25. novembra 2014)
 • Apoštolská cesta v Tirane (Albánsko) (21. septembra 2014)
 • Svätý Otec František slávil svätú omšu na mieste vojenského pamätníka Redipuglia pri príležitosti 100. výročia Prvej svetovej vojny (13. septembra 2014)
 • Apoštolská cesta v Kórei (pri príležitosti 6. ázijských dní mládeže) (13. - 18. augusta 2014)
 • Pastoračná návšteva v Caserte (26. júla 2014)
 • Pastoračná návšteva v Molise (5. júla 2014)
 • Pastoračná návšteva v Cassano all'Jonio (21. júna 2014)
 • Návšteva Svätej zeme (24. - 26. mája 2014)

2013

 • Pastoračná cesta v Cagliari (22. septembra 2013)
 • Pastoračná cesta v Assisi (4. októbra 2013)
 • Apoštolská cesta v Brazílii (Svetové dni mládeže, Rio de Janeiro) (22. - 29. júla 2013)
 • Návšteva Lampedusy (8. júla 2013)
Zdroj: www.vatican.va


Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny