facebook

Aktuality

Opatrenia od pondelka 20.9. (červený okres)

 16.09.2021

Rúško a respirátor FFP2

Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na HP pre vzdialenosť menšiu než 5 m

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:
•    deti do 6 rokov veku
•    deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti 
•    osoby so závažnými poruchami autistického spektra
•    osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
•    osoby pri výkone športu
•    fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
•    osoby nevesty a ženícha pri sobáši
•    výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
•    tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
•    zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
•    osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 m
•    osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
•    osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Výnimky pri nosení respirátora tvoria: 
•    žiaci v škole alebo v školskom zariadení 
•    pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
•    osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody 
•    zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie 
•    zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu 
•    zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora  

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).

Školy

Prezenčná forma výučby, VŠ prezenčne s obmedzenou kapacitou

Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti:

 • materské školy
 • základné školy
 • stredné školy
 • 8-ročné gymnáziá
 • špeciálne materské školy
 • špeciálne základné školy
 • špeciálne stredné školy (aj praktické školy a odborné učilištia)
 • školské kluby detí
 • špeciálne výchovné zariadenia
 • školské jedálne
 • centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • centrá špeciálno-pedagogického poradenstva
 • jazykové školy
 • základné umelecké školy
 • centrá voľného času
 • vysoké školy (zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky)

Prezenčne s obmedzením:

 • vysoké školy do 20 osôb alebo do 40 osôb s OTP alebo 120 osôb plne očkovaných

Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP

Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice

Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu osôb pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • individuálne prehliadky
 • maximálne 1 osoba na 15 m2

OTP:

 • hromadné prehliadky do 10 osôb

Kompletne zaočkovaní:

 • bez obmedzení

Obchody, služby a nákupné centra

Maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu

Reštaurácie

Otvorené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • okienkový predaj a rozvoz

OTP:

 • v interiéri 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi
 • terasy bez obmedzení

Kompletne zaočkovaní:

 • v interiéri 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi
 • terasy bez obmedzení

Ubytovacie zariadenia

Otvorené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • zakázané

OTP:

 • ubytovanie zo spoločnej domácnosti maximálne 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe
 • reštaurácie v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, terasy bez obmedzení
 • wellness maximálne 10 osôb

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu

Taxi

Povolené s dodržaním podmienok 2 osôb na jeden rad, nosenia rúška, pravidelného vetrania a dezinfekcie vozidla po každom klientovi

Fitness

Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu osôb pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • zakázané

OTP:

 • maximálne 10 osôb alebo 15 m2 na osobu

Kompletne zaočkovaní:

 • maximálne 50 osôb alebo 15 m2 na osobu

Lanové dráhy

Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • otvorené vleky bez kabínkových lanoviek
 • povinný respirátor

OTP:

 • otvorené vleky bez kabínkových lanoviek

Kompletne zaočkovaní:

 • otvorené vleky
 • kabínkové lanovky maximálne 50% kapacity
 • povinné vetranie a dezinfekcia po každej jazde

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie)

Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • zakázané

OTP:

 • maximálne 10 osôb len pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu len pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb
 • pre ostatné zariadenia maximálne 10 osôb

Bazény a plavárne

Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • zakázané

OTP:

 • maximálne 25% kapacity

Kompletne zaočkovaní:

 • maximálne 50% kapacity

Športové súťaže a tréningy - limity pre športovcov

Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • zakázané

OTP:

 • maximálny počet športovcov 75 v interíeri a 150 v exteriéri

Kompletne zaočkovaní:

 • bez obmedzení

Hromadné podujatia

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • maximálne 10 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov
 • obmedzenia podľa príslušného semaforu

OTP:

 • maximálne 25% kapacity
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu
 • s povinným zoznamom účastníkov

Bohoslužby

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • maximálne 1 osoba na 15 m2
 • s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

 • maximálne 25% kapacity pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 150 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu
 • s povinným zoznamom účastníkov

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ:

 • maximálne 10 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

 • maximálne 25% kapacity
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb
 • s poviným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu
 • s povinným zoznamom účastníkov

Svadby, kary, oslavy, večierky a HP v prevádzkach verejného stravovania

Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

OTP:

 • maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri
 • s povinným zoznamom účastníkov
 • (resp. podľa príslušného semaforu)

Kompletne zaočkovaní:

 • maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri
 • s povinným zoznamom účastníkov
 • (resp. podľa príslušného semaforu)

Očkovanie

Očkovanie je prístupné pre osoby nad 5 rokov

Za účelom registrácie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 navštívte stránku https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Návštevy v nemocniciach, ZSS, väzniciach a iných pobytových zariadeniach

Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa pre OTP a kompletne zaočkovaných

Zdroj: automat.gov.sk


Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny