facebook

Aktuality

DANE 2022 !!! nahláste zmeny do 31.1.2022

 26.01.2022

Vzhľadom na blížiaci sa termín na podanie daňového priznania k dani
z nehnuteľnosti obec upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, že v prípade ak
došlo k zmene vlastníka (nový aj pôvodný), zmene výmery jednotlivých
nehnuteľnosti (prírastky, úbytky, stavebný pozemok, kolaudácia), ktoré majú
vplyv na výšku daňovej povinnosti, je povinnostou vlastníka takéto zmeny
písomne nahlásiť do 31. 1 2022. Táto lehota platí aj pre uplatnenie oslobodenia
alebo zníženia poplatku za TKO, vzniku alebo zániku daňovej povinnosti za psa .
Po uplynutí tejto lehoty správca dane na nesôr podané podanie nebude
prihliadať. Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade, alebo si ich môžete
stiahnuť v priloženom linku.
https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-
tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny