facebook

Aktuality

Na bicykli do prielomu

 05.02.2022

Pokračovanie cyklotrasy Za vodou do Novej Ľubovne

V roku 2021 sa Mestu podarilo dokončiť cyklotrasu o dĺžke 514 m spájajúcu sídlisko Východ s juhovýchodným obchvatom mesta a cyklotrasou, ktorá je jeho súčasťou. Tento úsek sa realizoval s podporou Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja. Priamym pokračovaním tejto trasy by mal byť úsek do Novej Ľubovne, s napojením sa na existujúcu cyklotrasu do Ľubovnianskych kúpeľov. Zámerom Mesta v spolupráci s Obcou Nová Ľubovňa je postupne vybudovať cyklotrasu na oboch stranách hrádze potoka Jakubianka. Prioritne bude cieľom vybudovať úsek po ľavobrežnej hrádzi okolo novovznikajúcej atrakcie cestovného ruchu, najväčšieho bludiska zo živého plotu v strednej Európe. Celková dĺžka cyklotrasy po ľavom a pravom brehu Jakubianky je necelých 5 km. Cyklotrasy budú pokryté asfaltovým povrchom. Momentálne sa pripravuje podanie žiadosti na územné konanie.

Na bicykli do prielomu

V spolupráci s obcou Jarabina, ktorá bola úspešná a získala prostriedky z Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja na projektovú dokumentáciu, cyklotrasy Stará Ľubovňa – Jarabina, sa začali projekčné práce aj na tomto úseku. Začiatok trasy by mal byť pri vstupe do Starej Ľubovne od Popradu, v miestach kde sa rovnako projekčne rieši prepojenie cesty I. triedy a ulice Továrenskej. Úsek o dĺžke necelých 3 km následne pokračuje topoľovou alejou ku Multimodálnej stanici v obci Jarabina. Odtiaľ je to už len na skok ku známemu Jarabinskému prielomu, kde sú vybudované nové schodíky aj vyhliadkové body.

Rozšírenie možností pri rieke Poprad aj pre cestujúcich

Cyklotrasa Stará Ľubovňa – Hniezdne sa stala veľmi populárnou a je využívaná všetkými generáciami cyklistov, či korčuliarov. Mesto v súčasnosti dokončuje projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie so zámerom zokruhovania cyklotrasy v časti od lávky pre peších v smere ku Kauflandu a Vendoparku po spodnej strane. V tejto časti sa do budúcna ráta s výstavbou skateparku a pumptracku.

Mesto rovnako projekčne pripravuje ako cyklotrasu súčasný chodník z kociek od lávky pre peších okolo hotela Familia až ku železničnej stanici. Zlepšil by sa tak dostup cyklistov a peších.

ZDROJ, Viac na: https://www.staralubovna.sk/item/rok-2022-s-pripravou-na-dalsie-cyklotrasy/


Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny