facebook

DHZ

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR JARABINA   (DHZ)

V roku 1878 bol v Jarabine založený Dobrovoľný hasičský zbor ktorý tvorilo 30 členov. K zakladateľom patrili – vtedajší notár Jozef Biss, richtár Peter Minčík, Michal Strenk, Vasil Bulko, Jozef Derevjanik a Michal Medvecký.

Prvým veliteľom bol Peter Minčík, zástupcami Mikuláš Saloň, Andrej Kovalčík a hospodárom Miron Nevický. Požiarnici svoju činnosť vykonávali podľa štatútu, ktorý určoval úlohy. Najdôležitejšie bolo chrániť súkromný, cirkevný, školský a obecný majetok pred požiarmi, prírodnými katastrofami a povodňami. V tom čase hasičský zbor vlastnil iba ručnú striekačku, ktorá sa zachovala dodnes, pár drevených rebríkov a niekoľko metrov hadíc. V roku 1957 DHZ vlastnil motorovú striekačku PPS 8 a motorové vozidlo Šajerak. Neskôr sa dopĺňala alebo obnovovala technika. Pribudlo vozidlo Tatra 805, cisternové vozidlo ZIL, motorová striekačka PPS 12, cisternové vozidlo Tatra 148, Iveco Deily a protipovodňový príves.

Dobrovoľní hasiči sú dnes neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života v našej obci už 140 rokov. Hasičský zbor je najstaršou organizáciou v obci a jedinou ktorá poskytuje športové vyžitie pre deti, mládež i dospelých v Jarabine. Tento rok si pripomíname 140.výročie od vzniku našej organizácie, ktorá počas desaťročí menila svoje názvy, a vystriedala desiatky členov zboru. Dnes, je činnosť zboru zameraná najmä na taktickú prípravu a športovú činnosť. Dobrovoľný hasičský zbor Jarabina je zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v SR. Hasiči chodia pravidelne na školenia, zúčastňujú sa taktických cvičení a vykonávajú protipožiarne hliadky v obci. V roku 2012 DHZ Jarabina podpísala partnerskú zmluvu s OSP Olszanka z Poľskej Republiky. Ako hasiči sa pravidelne navštevujeme a vymieňame si navzájom rady a skúsenosti. Mladí hasiči – žiaci Základnej školy v Jarabine a muži z Jarabiny sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží v rámci okresu, kraja alebo u našich priateľov v Poľskej republike. Hlavne mladí hasiči sa radia medzi špičku mladých hasičov okresu, už niekoľko krát vyhrali majstrovstvá okresu a tak reprezentovali okres Stará Ľubovňa na celoštátnych hrách krajského kola hry plameň. 

Veliteľmi a predsedami DHZ Jarabina boli: Ján Polomčák, Michal Kaňa, Michal Redaj, Peter Strenk, Ján Ňaňko, Jozef Janoščík, Peter Herko, Michal Kormaník, Ján Janoščík, Pavol Janoščík a dnes je veliteľom Jozef Kormaník a predsedom Štefan Sýkora.

Požiare v obci:

1913-požiar pohltil 66 rodinných domov

1936-zhorelo 12 domov a hospodárskych budov

1943-horel nižný mlyn

1947-horel les kde vznikla škoda viac ako 1milión korún

1950-následkom blesku horel dom Antona Kormaníka

1954-horel porast na Gregorianke a rodinný dom Vasila Chanáta

1961-následkom úderu blesku horela stodola Michala Redaja

1968-horelo miestne pohostinstvo a predajňa textilu

1984-veĽký požiar v rodinnom dome Jána a Jozefa Kormaníka, pri ktorom zasahovalo až päť hsičských zborov z okolia

2012-požiar chaty r.Kovalčíkovej

2018-požiar traktora na poli

2018-požiar nelegálne obývanej stavby

Povodne:

1951-pri veľkej búrke sa prívalová voda vyliala z brehov, v ktoej sa utopil 16 ročný Ján Derevjaník- Zlanyv

V roku 1958, 1962 a 1997 boli povodne ale väčších hmotných škôd

2001- povodeň pri ktorej zahynul 27 ročný Milan Šlachtovský

2010 – prívalová voda zničila časť regulácie potoka a boli zničené viaceré cesty v obci

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny