facebook

DHZO

Dobrovoľný hasičský zbor obce Jarabina (DHZO)

Dôležité telefónne čísla v prípade núdze:

0907 587 367, 0917 813 023   DHZO JARABINA

112   INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SÝSTÉM

150   HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR SR

Hlavným cieľom DHZO Jarabina je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo a chrániť životy a majetok občanov na území obce Jarabina a to najmä:

- zásahovou činnosťou, technickou pomocou,
- protipožiarnou prevenciou,
- odbornou prípravou, školeniami, výcvikmi a previerkami pripravenosti DHZO,
- civilnou ochranou obyvateľstva,
- cezhraničnou spoluprácou.


DHZO Jarabina je výkonný orgán obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákona 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov a všeobecne záväzných nariadení obce.

DHZO Jarabina vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriach a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

DHZO Jarabina sa zameriava hlavne na pozemné hasenie požiarov, hľadanie nezvestných osôb a zasahovanie pri povodniach. 

Členovia DHZO Jarabina:

Veliteľ : Jozef Kormaník

Strojník: Pavol Janoščík

Členovia: Peter Kovalčík, Martin Lešiga, Štefan Sýkora, Maroš Kormaník, René Šľachtovský, Dávid Derevjaník, Vladimír Dic, Kristián Vilk, Pavol Knapík, Vladislav Ňaňko, Michal Saloň

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny