facebook

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Jarabine                                                                                                                                                                                                                                                                       

Členstvo v Jednote dôchodcov je dobrovoľné a združuje občanov staršieho

veku bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva či  sociálneho

pôvodu. Je otvorené pre všetkých aktívnych starších občanov .

Výbor ZO JDS v Jarabine

Strenková Nadežda, Barnovská Anna, Kovalčíková Mária, Čabrová Mária, Choborová Darina

a 3 členná revízná komisia v zložení Murcková Anna, Janoščíková Anna, Drenčková Anna 

Základná organizácia JDS v Jarabine má k 31.12.2018 - 64 členov.

Práca vo výbore našej organizácie je na veľmi dobrej úrovni. Členky sa zúčastňujú na

zasadnutiach výboru podľa potreby v priemere raz za 2 mesiace, vždy po

zasadnutiach predsedníctva OO JDS v SĽ. O rokovaniach sú spracované

zápisnice. Výbor prejednáva a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplynuli pre našu

organizáciu zo zasadnutia predsedníctva OO JDS a prerokuváva aj priebeh

členskej schôdze. Na zasadnutiach výboru sa prejednávali úlohy vyplývajúce z plánu

práce, z realizácie vlastnej činnosti, kulturno – spoločenské aktivity seniorov,

športová činnosť, pohyb v prírode, rekondično-rehabilitačné pobyty

v kúpeľných zariadeniach, poznávacie výlety , návšteva kultúrnych podujatí ako

je Babička okresu SĽ, Jánske posedenie pri speve a básni a dalšie. Členky výboru  sú nápomocní pri plnení úloh, ktoré pre nás vyplynuli z vyšších orgánov a pri realizácii vlastnej činnosti a sú vždy nápomocní aj pri

úlohách, ktoré organizuje alebo zabezpečuje obec.                                         

  

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny