facebook

Najstaršie osídlenie

Obec Jarabina, ako aj celý okres Stará Ľubovňa, je pomerne nedostatočne archeologicky preskúmaná. Aj napriek tomu sa Jarabine, v minulosti a čiastočne aj v súčasnosti venuje pozornosť z pohľadu histórie ľudstva.
Počas archeologického prieskumu, ktorý realizovali niekoľkí bádatelia, hlavne Dr. j. Bárta, F. Javorský, Dr. P. Roth, ale i Dr. J. Hunka, sa zistilo predovšetkým osídlenie v dobe kamennej. Kamenné artefakty, či aspoň surovina na ich výrobu sa našli na viacerých polohách chotára - Pasienok, Strážske (Stražka), Medzi jarkami (bývalý kameňolom, Bučok a Kameňolom (súčasný). Ide predovšetkým o rádiolaritové úštepy či nálezy, nie sú identifikované, ale na základe niektorých poznatkov sa môžeme domnievať, že by mohlo ísť už aj o stredný úsek staršej doby kamennej - paleolitu, ale pravdepodobnejšie vzhľadom na nedostatok jednoznačného, charakteristicky datovateľného materiálu, pôjde skôr o jeho zaradenie do niektorého z mladších úsekov doby kamennej, mladého paleolitu, mezolitu, či dokonca neolitu až eneolitu.
Napriek tomu, že ide o nevýrazné nálezy s malou výpovednou hodnotou, prestavujú v širšom kontexte významné nálezy. Ak totiž zhrnieme nálezy podobného charakteru z Plavča, Starej Ľubovne, Kamienky či Haligoviec, vytvorí sa nám smer určitej trasy, po ktorej prúdili nálezy poľského pazúrika do južných oblastí Slovenska a opačným smerom mohli prúdiť nálezy obsidiámu na sever. Ako sa môžeme domnievať, táto trasa bola využívaná aj v neskorších obdobiach  a dala tak vznik jednej z mnohých obchodných ciest využívaných v nasledujúcich obdobiach, ktoré spájali sever s juhom Európy.
K ďalším otvoreným otázkam archeológie, ale už i histórie, patrí otázka lokalizácie osady Stráža, ktorá sa v stredoveku mala nachádzať v chotári obce. Tu evidujeme dve polohy s názvom Strážske, resp. Strážka, ktoré by mohli naznačovať polohu existencie tejto osady. Na oboch bol vykonaný archeologický prieskum, pri ktorom sa síce našiel  keramický materiál, ktorý by časovo mohol zodpovedať dobe existencie osady, ale nepodarilo sa nám túto jednoznačne identifikovať. Ako ukazujú doterajšie poznatky získané terénnou obhliadkou, jej identifikácia si vyžiada ešte veľa času a predovšetkým podrobnejší archeologický prieskum, na ktorý  by nadviazal systematický výskum oboch spomínaných polôh, prípadne celého chotára obce.

Lysa skala - 1889

("Lysa skala", Foto: Karol Dywald, 1889)

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny