facebook

Uvarme si jedlá LEMKOV

Číslo projektu: PL-SK/PO/II/083
Číslo a téma prioritnej osi: III. Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)
Program Cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská spolupráca 2007-2013

V roku 1947 bola väčšina poľských Lemkov /slovenskí Rusíni/ vysídlená do západného Poľska v rámci operácie Visla. Návrat v rokoch 1957 - 1958 bol povolený len nepatrnej časti. Výsledkom bolo značné ochudobnenie kultúrneho dedičstva, ktoré pokračuje do dnešného dňa. Rôznorodosť je životne dôležitý faktor pre miestny rozvoj, kde sa kultúra a tradície integrujú do územia. Hlavné problémy v tejto územnej oblasti sú: vysoká nezamestnanosť a malé množstvo pracovných miest, okrem poľnohospodárstva. Atraktivity ako prírodné bohatstvo a jedinečná kultúra prispievajú k rozvoju cestovného ruchu a vytváraniu pracovných miest v sektore služieb.

Cieľom projektu je aplikovať regionálnu kuchyňu Lemkov v cestovnom ruchu a vytvoriť turistickú atrakciu, ktorá môže mať veľmi dôležitú úlohu, najmä v existujúcich publikáciách a mediálnych nosičoch. Fenomén kuchárskeho umenia Lemkov bol v minulosti ignorovaný alebo okrajový. Projekt sa realizoval v období 05/2011- 11/2011.
Cezhraničný dopad

Projekt a jeho výsledky prinesie hmatateľné výhody pre obe hranice. Bude posilnená cezhraničná turistická atraktivita a nájdené spoločné nové body v oblasti vzájomných kultúrnych koreňov. Projekt má pozitívny vplyv na integračné procesy obyvateľstva Poľska a Slovenska. Účasť obyvateľov na spoločných akciách, používanie dvojjazyčných publikácií, ako aj webová stránka zvýšia záujem o jazyk susedov o kultúru a zvyky. V rámci projektu budú zvýraznené spoločné črty, ktoré sprevádzajú obyvteľov na oboch stranách hranice.

Realizované aktivity

 V rámci projektu boli realizované nasledovné aktivity :

·         Zabezpečenie receptúr a ich spracovanie-  Spoločne bolo zabezpečené spracovanie multimediálneho média - filmu na DVD nosiči. Aktivita zahŕňala zabezpečenie a správnosť sprievodného slova a hudby ako aj fotodokumentácie vhodnej pre médium, titulky, apod.  položke RECEPTY nájdete spracované receptúry v rámci tohto projektu. 

·         Propagačná akcia– Táto akcia sa konala 26.11.2011 v obci Krynica-Zdroj v hoteli Nikifor - časť Lemkovská krčma. Propagačnej akcie sa zúčastnilo 242 prítomných hostí, hlavne z Poľskej republiky. Mesto Krynica je kúpeľným mestom, ktoré denne navštívi cca 50 000 turistov - kúpeľných hostí z Poľska. Kultúrny program zahŕňal moderátora, ktorý viedol celý program a rusínske piesne speváckej skupiny Poľana. Video z propagačnej akcie môžete nájsť na: http://www.tvkrynica.pl/film/piknik_ludowy_w_jarabinie_na_slowacji-813.html

·         Spracovanie publikácie a CD – média– Táto aktivita je naviazaná na aktivitu – zabezpečenie receptúr a ich spracovanie. Dodávateľ spracovával materiál, ktorý získaval počas celej realizácie projektu.

Propagačné akcie

V rámci projektu boli realizované dve propagačné akcie: 

- prvá sa konala v slovenskej obci Jarabina (20. augusta 2011)

  • Táto akcia sa konala 20.08.2011 v obci Jarabina.  Od piatku (19.08.2011) boli pripravované tradičné jedlá, ktoré sa na druhý deň podávali účastníkom akcie. Program začal v sobotu (20. 08. 2011) privítaním hostí o 12:00 hod. V rámci propagačnej akcie v Jarabine bol zabezpečený kultúrny program, kde sa na pódiu, na hlavnej ulici a dvoroch predstavili remeslá, príprava tradičných jedál a folklórne skupiny, ako napr. Čačina, Hornád.  Tradičné jedlá boli podávané priamo vo dvoroch (napr. záviny – makový, tvarohový, kakaový), švabčaniky, pirohy, holobce, džadky). Po vydarenom ročníku môžeme konštatovať, že táto akcia bude pokračovať aj po ďalšie roky. Na propagačnej akcii bolo okolo 900 prítomných hostí.

Uvarme si jedlá Lemkov 2011
Uvarme si jedlá Lemkov 2011
Uvarme si jedlá Lemkov 2011
Uvarme si jedlá Lemkov 2011

- druhá propagačná akcia sa konala v poľskom mestečku Krynica Zdroj (26.11.2011). Táto akcia sa konala v meste Krynica-Zdroj v hoteli Nikifor - časť Lemkovská krčma. Mesto Krynica je kúpeľným mestom, ktoré denne navštívi cca 50 000 turistov - kúpeľných hostí z Poľska. Kultúrny program zahŕňal moderátora, ktorý viedol celý program a rusínske piesne speváckej skupiny Poľana.

Propagačná akcia v Poľskom meste Krynica- Zdroj
Propagačná akcia v Poľskom meste Krynica- Zdroj
Propagačná akcia v Poľskom meste Krynica- Zdroj
Propagačná akcia v Poľskom meste Krynica- Zdroj
1 2 3 4

Projektový tím a obyvatelia obce Jarabina zbierali vhodné recepty do vydanej publikácie "Kuchárska kniha Lemkov - Rusínov". V nasledujúcej časti vám ponúkame ukážky zo spomínanej publikácie.

Recepty
Recepty
Recepty
Recepty
1 2 3 4 5 6

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Erópskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007 - 2013

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny