SlovenskýEnglish

Cintorín

Dom nádeje

Realizácia výstavby Domu smútku sa spustila v júli v roku 2007, a bola ukončená v roku 2010. V novembri 2010 sa uskutočnila vysviacka tejto novej stavby.

Mapa cintorínov