SlovenskýEnglish

Folklórna skupina POĽANA

V roku 1978 pri obecných slávnostiach 100. výročia Dobrovoľného hasičského zboru vznikla myšlienka pozdraviť toto jubileum piesňami rodnej Jarabiny. 15 zanietených milovníčok ľudových piesni pod vedením učiteľa ZŠ Jana Kretu založilo ženskú spevácku skupinu POĽANA. O rok neskôr sa táto skupina rozšírila o tanečnú zložku z radov mládeže, a tak vznikla folklórna skupina, ktorá bola pomenovaná podľa názvu Jednotného roľníckeho družstva - Poľana Jarabina  a  jej vedúcou sa stala p. Mária Kaňová.

Počas 30. rokov POĽANA šírila a šíri jarabinské piesne, zvyky obyčaje, tradície a tance na rôznych kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí. Pri speve trávnic (horovych špivanok), vysťahovaleckých, drotárskych, svadobných, tanečných piesní sa vyskytuje autentický trojhlas typický pre rusínske obyvateľstvo podtatranských podhorských oblastí.

Folklórnej skupine POĽANA tlieskali diváci na festivaloch v Kamienke, Legnave, vo Svidníku, v Červenom Kláštore, v Košiciach Michalovciach, Východnej, Detve, Terchovej, vyšnom Hrušove, Raslaviciach, Krivanoch, Liptovskej Tepličke, Humennom, Spišskej Novej Vsi, Žiline, Nitre, Šumiaci, Telgarte, v Martine, Chrenovci, Bojniciach, v Tatranskej Lomnici, vo Zvolene a v Bratislave.

Piesne z Jarabiny zneli aj mimo našej vlasti v Čechách (Strážnica, Olomouc, Praha), na Ukrajine (Kerecké), v Poľsku (Muszyna, Piwniczna, Nowy Sacz, Skrudzina, Waršava, Krakow), v Portugalsku (Lisabon). Na pozvanie jarabinských rodákov žijúcich v USA speváčky navštívili Manhattan, Brooklyn v štáte New York, Johnstown, Pittsburgh a Mercer v štáte Pensylvania a Perth Amboy v štáte New Jersey. Spev POĽANY a VÝCHODNEJ DOLINY (speváckej skupiny, ktorá pracuje pri pravoslávnom chráme sv. Nikolaja na Manhattane) splynul v jeden krásny súzvuk.

POĽANA v roku 1999 vydala zvukový záznam na CD nosiči pod názvom Korčene, Korčene, spolupracovala so Slovenským rozhlasom v Prešove, v Bratislave a v Banskej Bystrici. Členky folklórnej skupiny sa podieľali aj na produkcii národnostných dokumentárnych filmov s tematikou zachovania tradícií a zvykov s STV Košice  (Cesty za folklórom, Jarabinská poéma, Pri zlatej studničke). Na celoštátnej prehliadke folklórnych skupín vo Zvolene s programom (Na Andrija) získala 3 popredné ocenenia:

  • za zachovanie
  • za čistý štýlový spev
  • za zapájanie mladej generácie do práce s folklórom.

Skúseností, poznávanie, ale aj hrdosť k svojim koreňom viedli členky FS, aby sa uskutočnili takéto slávnosti  aj v Jarabine. Rok 2004 bol prvým ročníkom slávností Poznávaj  a uchovávaj tradície svojich predkov, kde sa prezentujú ľudové remeslá, ochutnávka tradičných jedál a ľudové zvyky aj z okolitých obcí.

(Spracovala: Mária Kaňová)