SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecjarabina.sk spravuje Obec Jarabina je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Jarabina

Adresa:

Obecný úrad Jarabina
Jarabina 58
065 31 Jarabina

IČO: 00329932
DIČ: 2020698570

Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa
IBAN: SK 0602 0000 0000 0915 328602

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Región: Ľubovnianské regiónálne združenie
Počet obyvateľov: 911
Rozloha: 2290 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1329

Starosta: Bc. PhDr. Radoslav Beňo
Tel.: 0905 895 812
E-mail: starosta@obecjarabina.sk 

Sekretariát: 
Tel.: +421 52 / 428 40 51
E-mail: info@obecjarabina.sk

Hlavný kontrolór: JUDr. Katarína Železníková
Tel.: 0908 584 909
E-mail: zeleznikova.kontrolor@gmail.com 

Matrika, ohlasovňa pobytu, osvedčovanie, ekonóm obce: Jana Mytníková
E-mail: matrika@obecjarabina.sk 

Dane a poplatky, osvedčovanie: Bc. Janka Strenková
E-mail: info@obecjarabina.sk 

Kompetencie:
Obec Jarabina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Jarabina je zriadený na Miestnom úrade v: Stará Ľubovňa

Úradné hodiny