SlovenskýEnglish

DEFIBRILÁTOR AED AJ V NAŠEJ OBCI

 26.03.2024

DEFIBRILÁTOR AED AJ V NAŠEJ OBCI

Obec Jarabina zabezpečila Automatizovaný Externý Defibrilátor (AED) - prístroj, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť základnej neodkladnej resuscitácie. AED je mikroprocesorom riadené zariadenie, ktoré môžu obsluhovať nevyškolení aj trénovaní záchrancovia. Po zapnutí prístroja sa záchranca okamžite riadi hlasovou a obrazovou nápovedou. Miesto, kde sa prístroj nachádza, je označený logom AED.

V Jarabine sme prístroj umiestnili na verejne dostupnom mieste, v centre obce (na budovu Komunitného centra). Zároveň informujeme verejnosť o tom, že celý priestor je nepretržite monitorovaný kamerovým systémom.


Zoznam aktualít: