SlovenskýEnglish

Interreg Poľsko - Slovensko

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO- SLOVENSKO 2014-2020

Webové sídlo projektu: http://rozneobliczawody.rabka.pl

„Rôzne podoby vody- Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky  prírodného dedičstva Poľsko- slovenského pohraničia“ PLSK.01.01.00-00-0105/17     

Predmetom projektu na poľskej strane je revitalizácia dreveného objektu Lubogoszcz nachádzajúceho sa v Kúpeľnom parku v Rabke-Zdrój a adaptácia na Dom soľanky s mini inhalatóriom a úpravou areálu. Umožní to prispôsobiť hospodársku budovu potrebám expozície soľanky s miestom na jej pitie a sociálnym zázemím. Projekt zahŕňa úpravu zelených plôch), výstavbu chodníkov a prístupových komunikácií a výstavbu infraštruktúry: dvoch vonkajších inhalatórií), inhalatória vo vnútri budovy pojeného s prelivovým soľným jazierkom, dvoch fontánok na pitnú vodu (Jan a Zuber), výstavných vitrín propagujúcich bohatstvo kúpeľov – pramene liečivej soľanky,.

Predmetom projektu na slovenskej strane je sprístupnenie Jarabinského prielomu prostredníctvom výstavby prírodného náučného chodníka s dĺžkou cca 700 m zdôrazňujúceho najzaujímavejšie prvky prírody, schodov z nehrdzavejúcej ocele umožňujúcich zostup do tiesňavy a vyhliadkovej plošiny umožňujúcej z vtáčej perspektívy obdivovať prielom vytvorený potokom Malý Lipník pri čo najmenšom zásahu do prírodného bohatstva a so starostlivosťou o prírodnú pamiatku. Bude zriadený Centrálny turistický bod na križovatke viacerých dôležitých peších i cyklistických chodníkov vrátane cezhraničných. Dôležitým faktorom bude zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov a propagácia trvalo udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom propagovania informácií o úlohe vody v prostredí a o predchádzaní degradácie prírodných zdrojov (info kiosky, workshopy, konferencia, dobrá prax).Doplnením plánovanej infraštruktúry budú mnohé propagačné a informačné aktivity, ktoré spropagujú nový produkt cestovného ruchu (informačné materiály, internetová stránka) a multimediálne prezentácie v info kioskoch v Poľsku a na Slovensku.