SlovenskýEnglish

Multifunkčné ihrisko

Počas prázdnin a dní pracovného voľna je ľadová plocha k dispozícii

od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Po 16:00 hod. užívanie možné po dohode s 

p. Jozefom Lešigom (č.d. 267).

V prípade použitia osvetlenia je určený poplatok odsúhlasený obecným zastupiteľstvom - 2 €/hod.

Upozorňujeme užívateľov klziska, že zametanie ľadovej plochy a odpratávanie snehu si musia zabezpečiť sami.

Dôrazne žiadame všetkých užívateľov o maximálnu opatrnosť a ohľaduplnosť.

ŠPORTU ZDAR !!!

Veľa príjemných zážitkov.