SlovenskýEnglish

Návšteva ministerstva MPSVaR v Bratislave

 28.09.2023

Zástupcovia obcí Jarabina a Litmanová sa dňa 26.9.2023 zúčastnili na pracovnom stretnutí s p. ministerkou Soňou Gaborčákovou a štátnou tajomníčkou MPSVaR p. Annou Aftanasovou, kde mali možnosť odprezentovať vlastné príklady dobrej praxe a mali aj možnosť sa podeliť o skúsenosti z verejnej sféry a života obyvateľov v našich malebných obciach. Témou rozhovoru bola aj doterajšia činnosť projektov v oblasti sociálnych služieb s nadväznosťou na plánované legislatívne zmeny. Diskutovalo sa tiež o význame a dôležitosti projektov a ich následnej implementácii v praxi i o inovatívnych zadaniach MPSVaR.
Pani ministerke, štátnej tajomníčke, ako aj zamestnancom úradu vyslovujeme úprimné poďakovanie za srdečné prijatie a skvelú atmosféru.

Zoznam aktualít: