SlovenskýEnglish

Olszanka (Malopoľské vojvodstvo)

Olszanka (predtým Mała Olszanka) je dedina v Poľsku, v Malopoľskom vojvodstve , v regióne Nowy Sącz , v obci Podegrodzie. Samotné dediny Jarabina a Olszanka nie sú partnermi. Partnerské sú hasičské zbory oboch obcí. Predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Jarabine (SK) a Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej v Olszanke (PL) podpísali v roku 2012 partnerskú dohodu o spolupráci.

História obce

Prvá zmienka o obci pochádza z rokov 1470-1480. V 17. storočí tu prechádzal poľský kráľ Ján III. Sobieski so svojou armádou . Legenda hovorí, že kráľ uviazol v blate spolu so svojou armádou a nemohol sa dostať von. Začali sa modliť a nakoniec boli vypočutí. Na pamiatku tejto udalosti tu bola vystavená kaplnka. V roku 1887 bola z iniciatívy obyvateľov zriadená škola, o čom svedčia najstaršie záznamy zo školskej kroniky. V roku 1943 bol založený dobrovoľnícky hasičský zbor. V rokoch 1982 - 1983 bol postavený kostol. V rokoch 1975-1998 sa Olszanka nachádzala vo vojvodstve Nowy Sącz.

Pamiatky

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa - murovaná kaplnka, omietnutá, pokrytá plechom, uzavretá polkruhovo. Strecha sedlová s hranolovou vežou s vežičkou. Vo vnútri oltár s obrazom sv. Ján Krstiteľ ako krsti Krista. Na ľavej strane je socha Ježiša Krista.

Vzdelávanie

Základná škola Svätej Kingy v Olszanke.

Umenie

V roku 1945 sa v Olszanke narodil maliar Kazimierz Twardowski. Vyštudoval strednú školu v Tarnowe a ďalej študoval na Fakulte výtvarných umení na Univerzite v Toruń, kde získal diplom v roku 1977. Je členom Asociácie poľských umelcov a dizajnérov, spoluzakladateľ a člen predstavenstva Poľskej národnej asociácie poľských umelcov vo Varšave. Nositeľ mnohých ocenení a vyznamenaní. Jeho obrazy boli prezentované na približne 60 výstavách v Poľsku i vo svete. Maľby sa nachádzajú v múzejných zbierkach a súkromných zbierkach v Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Japonsku, Kanade, Mexiku, Nórsku a Francúzsku. V súčasnosti žije v susedných Naszacowicach, kde so svojou ženou vedie Galériu vidieckeho maliarstva Kazimierza Twardowského.

Ochotnicza straż pożarna

OSP Olszanka bola založená v roku 1943 Edwardom Siwulski, Wojciechom Olchawa a Józefom Zbożnia. Prvá hasičská zbrojnica bola umiestnená v budove starého židovského hostinstva. Okrem boja proti požiarom bolo založenie OSP sprevádzané aj iným dôvodom - chrániť mladých ľudí pred ich vyvezením na nútené práce do Nemecka. V rokoch 1963-1964 bola postavená nová hasičská zbrojnica. V roku 1992 sa začalo s rozširovaním požiarnej zbrojnice, ku ktorej sa pridali dve garáže, a existujúca garáž prerobená na kuchyňu. V roku 1993 jednotka oslávila jubilejné 50. výročie od založenia. Pri tejto príležitosti bola OSP poctená štandardou . V roku 2006 bola začlenená do Národného hasičského a záchranného systému. V OSP bol zriadený aj prevádzkový a technický útvar. Dňa 8. júna 2008 oslávila jednotka svoje 65. výročie. Špeciálne pre túto slávnosť bola budova požiarnej stanice zrekonštruovaná. V roku 2012 podpísala partnerskú dohodu s DHZ Jarabina zo Slovenska. V roku 2015 pribudlo hasičom v Olszanke k ich vozidlu Magirus GBA aj nové zásahové vozidlo Mercedes Benz Atego 1530.