SlovenskýEnglish

Úspechy v ukrajinskom prednese

 19.05.2023

Počas dvoch dní – 17.5. – 18. 5. 2023 siedmi žiaci zo 4., 6. a 7. ročníka reprezentovali našu školu na 61. ročníku Festivalu drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča v Prešove. Okrem skvelých zážitkov, nových priateľstiev so žiakmi z iných škôl si vybojovali aj vynikajúce umiestnenia v prednese poézie a prózy v ukrajinskom jazyku.
1. kategória:
1. miesto – H. Sydorov (próza)
2. miesto – M. Šlampiaková (poézia)
3. miesto – A. Derevjaníková (poézia)
2. kategória:
3. miesto – P. Kuščák (próza)
G. Kovalčíková – ocenenie za výborný prednes
3. kategória:
1. miesto – M. Chulak (poézia)
1. miesto – A. Petríková (próza)
Ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy ! Дякыєме ...

Zoznam aktualít: