SlovenskýEnglish

Významné osobnosti - Akademický maliar Mikuláš Dic

Mikuláš Dic, akademický maliar sa narodil 1. decembra 1931 v rusínsko-ukrajinskej obci Jarabina, okres Stará Ľubovňa. Výtvarné vzdelanie získal na Srednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1943 - 1953), Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Petra Matejku a Jána Želibského ( 1953 - 1959) a na Hochschule fúr Bildende Kunste v Drážďanoch a prof. Rudolfa Bergandera (1957 -   1958).   Po ukončení štúdia pedagogicky pôsobil na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1961 - 1962), Pedagogickom inštitúte v Prešove a Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach (1962 - 1968).

Od roku 1977 žije a tvorí v Bratislave a v obci Brunovce, kde má zriadenú rodinnú galériu a ateliéry. Venuje sa tvorbe pre architektúru, ilustrácii a voľnej tvorbe. Je členom spolku výtvarníkov Slovenska a Umeleckej besedy Slovenska. Vystavovať začal v roku 1962 účaťou na kolektívnej výstave pod názvom Z tvorby umelcov Pedagogických inštitútov v Prahe a Prešove. Na Slovensku vystavoval taktiež vo Svidníku, Bardejove, Humennom, Medzilaborciach, Snine, Poprade, Košiciach, Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch, Bratislave. V zahraničí svoje diela prezentoval v rakúsku a nemecku. jeho obrazy sa nachádzajú v štátnych a súkromných zbierkach na Slovensku, Kanade, USA, Rakúsku a Rusku. V jeho  celoživotnom maliarskeho diele majú zastúpenie  figurálne námety a krajiny zo 70. 80. rokov minulého storočia s charakteristickou geometrickou štylizáciou formy, ovplyvnenou puristickými tvarmi monumentálnych diel; svojrázne abstraktné kompozície z posledného desaťročia 20. a začiatku 21. storočia s výraznou fauvistickou farebnosťou; portréty významných osobností slovenských a ukrajinkých dejín a tiež realistické zátišia zo súčasného obdobia tvorby. (L. Puškár)