SlovenskýEnglish

Základné informácie

Obec Jarabina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Región: Ľubovnianské regionálne združenie
Počet obyvateľov: 911
Rozloha: 2290 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1329