SlovenskýEnglish

104 ROKOV OD NARODENIA NÁŠHO RODÁKA MICHALA STRENKA, SERŽANTA AMERICKEJ NÁMORNEJ PECHOTY

 13.11.2023

Michal sa narodil 10. novembra 1919 v Jarabine rodičom Vasiľovi Strenkovi a Marte rodenej Grofikovej. Michalov otec emigroval do Ameriky v júni 1921 a usadil v banskom mestečku v štáte Pensylvánia. 4. augusta 1922 nasledovala svojho manžela Marta s malým 2 a pol ročným synom Michalom. Seržant Michal Strenk vyštudoval strednú školu v Pensylvánii a v októbri 1939 vstúpil ako dobrovoľník do námornej pechoty. Michal Strenk je zrejme najznámejší Slovák, ktorý slúžil ako seržant v americkej námornej pechote. Počas 2. svetovej vojny velil hliadke, ktorá v bojoch o japonský ostrov Iwo Jima vztýčila na vrchole jeho vyhasnutej sopky Mount Suribachi víťaznú zástavu. Tento moment svojim fotoaparátom zvečnil americký fotoreportér Joe Rosenthal. Za snímku neskôr získal prestížne novinárske ocenenie – Pulitzerovú cenu. Fotografia sa stala tiež predlohou poštovej známky, vydanej v USA na počesť víťazstiev amerických vojakov na bojiskách druhej svetovej vojny. Rovnako bola konceptom pre vytvorenie dvadsaťštyrimetrového súsošia znázorňujúceho tento triumfálny moment. Odliate je zo sto ton bronzu a stojí vo Washingtone pri Arligtonskom národnom cintoríne cintoríne. Jeho autorom je sochár Felix de Veldon.
Michala Strenka dnes celý svet pozná ako Seržanta námornej pechoty USA, jedného zo šiestich vojakov, zvečneného na slávnej fotografii druhého vztýčenia americkej vlajky na ostrove Iwo-Jima. Náš rodák, syn Rusínov z Jarabiny sa však úplného dobytia ostrova Iwo Jima nedožil. Padol 1.marca 1945 keď do piesku kreslil náčrt novej bojovej akcie. Seržanta Michala Strenka pôvodne pochovali na japonskom ostrove. Neskôr ale bolo jeho telo spolu s ostatnými padlými prevezené a 19. januára 1949 pochované s príslušnými poctami na Arlingtonskom národnom cintoríne, v miestach, kde odpočívajú aj americkí prezidenti.
Za Spojené štáty bojovali a padli aj ďalší rodáci z Jarabiny; Vasil Derevjaník a bratranec Michala Strenka Michal Grofik.
5. mája 2007 bola Michalovi na jeho rodnom dome odhalená pamätná tabuľa. Na bronzovej tabuli je umiestnený text: „ V tomto dome sa roku 1919 narodil Michal Strenk, seržant námornej pechoty USA, ktorý spolu so svojimi bojovníkmi vztýčil v roku 1945 americkú zástavu nad bojiskom na ostrove Iwo Jima v Pacifiku. 5. máj 2007.
Príklad hrdinov naplnený ušľachtilým obsahom a mravnými hodnotami prispieva k šíreniu dobrého mena, upevňovaniu tolerancie, ducha svornosti a vzájomnej úcty. Konajme tak aj my s vedomím príslušnosti k svojim koreňom bez ohľadu na politické presvedčenie, svetonázor, alebo inú príslušnosť.

Zoznam aktualít: