SlovenskýEnglish

Pracovné stretnutie susediacich obcí Jarabina, Litmanová a Kamienka 18.02.2024

 18.02.2024

Pracovné stretnutie zástupcov susediacich obcí Litmanová, Jarabina a Kamienka.

Rímsky filozor Cicero povedal „nesnaž sa prevyšovať ostatných, ale sám seba“.

V duchu tohto motta sme spoločne so starostami Radoslavom Beňom , Jurajom Jedinákom a ich kolegami naplánovali pracovné stretnutie s názvom „Trojlístok“.

Témou boli možné spoločné projekty, návrhy ďalšej spolupráce, príklady dobrej praxe. Spoločne sme hodnotili doterajšie fungovanie obcí, hľadali spoločné prieniky a myšlienky. Mali sme možnosť poukázať na nedostatky a tiež vypočuť jeden druhého.

Záverom konštatujem, že trojhodinové stretnutie naplnilo naše očakávanie. Bolo priateľské, tvorivé, podporujúce, no aj kritické. Snáď čoskoro budeme mať možnosť ísť do užšej spolupráce hlavne na úrovni kultúry. Podobná kultúra a spoločné tradície je to, čo naše tri obce od nepamäti spája.

Ďakujem kolegom z Jarabiny a Kamienky, že prijali pozvanie, Zástupcom Jednoty dôchodcov v Litmanovej a Poľanke, nášmu sociálnemu podniku ďakujem za poskytnuté občerstvenie. Zároveň chcem ospravedlniť ostatných kolegov, ktorí pre pracovné povinnosti nemohli byť na tomto stretnutí prítomní.

Starostka obce Litmanová

Nataša Hlinková


Zoznam aktualít: