SlovenskýEnglish

ŽIŤ ZA TO STOJÍ Krajská prehliadka programov Zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Slovenskej republike

 09.06.2023

ŽIŤ ZA TO STOJÍ
Krajská prehliadka programov Zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Slovenskej republike
Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou sa vo štvrtok 8. júna 2023 popoludní v Obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni opäť stretli zpozáci z Prešovského kraja na krajskej nesúťažnej prehliadke programov ZPOZ Žiť za to stojí. Všetkých účinkujúcich a hostí privítal v Starej Ľubovni primátor mesta Ľuboš Tomko. Úvod patril domácemu kolektívu ZPOZ. V nesúťažnej prehliadke sa postupne predstavili tri kolektívy s ukážkami štyroch obradov. Mesto Podolínec účasť odrieklo z vážnych dôvodov. Kolektív ZPOZ z obce Jarabina vystúpil s ukážkou Vitaj, si tu doma – uvítanie dieťaťa do života. Kolektív ZPOZ mesta Svit prezentoval obrad uzavretie manželstva pod názvom Podaj mi ruku. Kolektív ZPOZ zo Starej Ľubovne nahradil chýbajúci kolektív z Podolínca a ponúkol účastníkom ukážky textov na slávnostné prijatie jubilantov pod názvom Nech je každý deň oslava múdrozrenia. Záver patril domácemu kolektívu ZPOZ s ukážkou slávnostného udeľovania Ceny mesta a Ceny primátora mesta - Kým môžeš pomáhať, pomáhaj. Je obdivuhodné, že ZPOZy v obciach a mestách Prešovského kraja stále aktívne pracujú a prinášajú nové texty, piesne, scenáre. Nebolo by to možné bez intenzívnej podpory jednotlivých samospráv, zvlášť primátorov a starostov miest a obcí. Potešila kvalita ponúknutých programov, účasť nových či staronových kolektívov na prehliadke a tiež účinkovanie najmladšej generácie v jednotlivých obradoch. Opäť sa potvrdila skutočnosť, že jednotlivé kolektívy môžu napredovať najmä vďaka stretávaniu sa, odovzdávaniu a výmene skúseností. Všetky účinkujúce kolektívy boli ocenené Ďakovným listom za úspešnú účasť na prehliadke programov ZPOZ. Čas ostal aj na osobné rozhovory pri šálke kávy. Poďakovanie patrí všetkým kolektívom ZPOZ, ktoré sa na prehliadke zúčastnili a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii podujatia. O občerstvenie sa postarali žiaci Spojenej školy na Jarmočnej ul., organizačná zložka SOŠ hotelových služieb a remesiel, pod vedením svojich majstrov odbornej výchovy. O rok by mala Stará Ľubovňa hostiť celoslovenskú prehliadku programov ZPOZ.
Eva Kollárová, predsedníčka Krajskej rady a členka Ústrednej rady Združenia ZPOZ Človek človeku v Slovenskej republike
Foto: Michal Petrilák


Zoznam aktualít: